Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Een hectare is hoeveel vierkante meter?

1 hectare is per definitie de oppervlakte van een vierkant met zijde
van 1 hectometer (of dus 100 meter).

("Hect" betekent "honderd" in het Latijn)

Dus een hectare heeft een oppervlak van een vierkant, dus zijde maal
zijde, oftewel 100 meter maal 100 meter, dus 10000 vierkante meter.

===

Antwoord:

Een hectare is tienduizend vierkante meter.

===

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hectare

[K]
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends