Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Welke stad heeft het kengetal 051?

051 Sneek
0511 Veenwouden
0512 Drachten
0513 Heerenveen
0513 Joure
0514 Balk
0515 Sneek
0515 Bolsward
0516 Oosterwolde
0517 Franeker
0518 St. Annaparochie
0519 Dokkum
0517 Harlingen
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends