Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

1 dm2 is hoeveel m2?


Buy SCTE35.com!

dm is een afkorting voor "deci" en "meter".

(het woord "deci" betekent "een tiende" in het Latijn)

Dus 1 decimeter is "een tiende" meter.

Dat wil dus zeggen als je een meter in tien gelijke delen verdeeld
dat elk stukje precies een decimeter lang is.

Het oppervlak van een vierkant met een zijde van 1 decimeter is dus het
oppervlak van een vierkant met een zijde van "een tiende" meter.

Het oppervlak van een vierkant is altijd gelijk aan zijde maal zijde.

Dus het oppervlak is gelijk aan
"een tiende" meter maal "een tiende" meter,
of dus een honderdste vierkante meter.

Dus 1 dm2 =
= (0.1 meter) maal (0.1 meter)
= 0.01 meter2
= 1/100 meter2
= een honderste vierkante meter

Dus een vierkante decimeter is gelijk aan een honderste vierkante
meter.

---

Dat wil dus zeggen dat je met honderd van die kleine vierkante
vierkantjes precies een groot vierkant met een zijde van een meter kan
bedekken.

---

Of andersom, als je dat grote vierkant met een zijde van 1 meter
in honderd gelijke delen zou verdelen (dus kleine vierkantjes), dan
heeft elk van die kleine vierkantjes een oppervlak van 1 vierkante decimeter.

[K]
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends