Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

58.879 eurocent?


Vijfenvijftigduizend achthonderd zevenennegentig eurocent.
[vul aan] date: 14-12-2022 10:05:22

Zoek ook bij Google even verder