Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

7000000008094365?


Zevenhonderd miljard, achttien miljoen, negenennegentigduizend, vierhonderdvijfenzestig.
[vul aan] date: 14-12-2022 10:15:11

Zoek ook bij Google even verder