Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

BE47733016950980?BE: Dit is de afkorting voor België, het land waar de bankrekening zich bevindt.
47: Dit is de controlegetal, dat wordt gebruikt om de geldigheid van de bankrekening te controleren.
7330: Dit is de bankcode, die aangeeft bij welke bank de rekening is gevestigd.
16950980: Dit is het rekeningnummer, uniek voor elke individuele rekeninghouder bij de betreffende bank.
[vul aan] date: 13-2-2024 09:07:39

Zoek ook bij Google even verder