Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

BE84 4047 0453 1159?


Deze code is een Belgisch bankrekeningnummer en bestaat uit 16 cijfers en letters. De eerste twee letters, BE, geven aan dat het een Belgische bankrekening betreft. De volgende twee cijfers, 84, geven het controlegetal aan. Daarna volgen 4047 en 0453, dit zijn de bankcode en de kantoorcode van de bank waar de rekening is geopend. Het laatste deel, 1159, is het rekeningnummer van de persoon of organisatie die de rekening bezit. Dit nummer wordt gebruikt om transacties en betalingen te identificeren en te verwerken. Het is belangrijk om dit nummer correct te gebruiken bij internationale transacties of betalingen naar Belgische rekeningen.
[vul aan] date: 7-6-2024 14:07:06

Zoek ook bij Google even verder