Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Be47 4020 0625 5180?


Dit is het bankrekeningnummer van iemand. Het bestaat uit een reeks cijfers en letters die je nodig hebt om geld naar iemand over te boeken. De eerste vier tekens (BE47) zijn het landcode (België). De volgende vier tekens (4020) zijn de controlegetal. Daarna komen de tien cijfers (0625 5180) die het rekeningnummer aangeven.
[vul aan] date: 16-9-2023 19:51:11

Zoek ook bij Google even verder