Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoe heet de lijn onder de middelijn?


De lijn onder de middellijn heet de ondergrens.

[vul aan] date: 23-3-2023 14:13:21

Zoek ook bij Google even verder