Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoe komt een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tot stand?


Buy SCTE35.com!

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap komen tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De belangrijkste formaliteiten bij het sluiten van een huwelijk of aangaan van een geregistreerd partnerschap zijn:

Aangifte (ondertrouw)
Twee mensen die willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen sluiten, gaan eerst in ondertrouw. Zij doen aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van ��n van beiden. Indien men in het buitenland woont en in Nederland wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan (��n van beide partners moet de Nederlandse nationaliteit hebben), moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Gemeente van huwelijk of geregistreerd partnerschap
Wanneer men niet in de gemeente waar de aangifte is gedaan wil trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, kan men bij de aangifte aangeven in welke andere gemeente men wil

trouwen of registeren.
Lokatie huwelijk of geregistreerd partnerschap
Het huwelijk wordt voltrokken en het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan in het openbaar in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op alle daartoe door de gemeente aangewezen lokaties. U kunt bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden.

Benodigde papieren
Bij de huwelijksaangifte moet men stukken overleggen waaruit blijkt dat men een huwelijk kan en mag sluiten. Welke stukken dit precies zijn, hangt af van de situatie. Naast een afschrift van de geboorteakte kan dit bijvoorbeeld een bewijs van be�indiging van een vorig huwelijk of geregistreerd partnerschap of een akte van toestemming zijn.

Akte van bekendheid
Bent u niet in staat een afschrift van de geboorteakte te overleggen, dan kunt bij de sector kanton van de rechtbank van uw geboorteplaats of woonplaats, een akte van bekendheid aanvragen. Deze akte van bekendheid wordt verstrekt indien vier meerderjarige getuigen tegenover de rechtbank verklaren waar en wanneer u geboren bent en waarom de geboorteakte niet kan worden verkregen. De akte van bekendheid komt in de plaats van de geboorteakte. Indien u ook deze akte van bekendheid niet kunt verkrijgen, dan kunt u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een be�digde verklaring afleggen.

Wachttijd
Van de aangifte wordt een akte opgemaakt. De plechtigheid kan in principe op zijn vroegst plaatsvinden twee weken na de datum van de akte van aangifte. Uitzonderingen zijn in bijzondere gevallen mogelijk.

Getuigen
Voor een rechtsgeldig huwelijk of partnerschap is de aanwezigheid van meerderjarige getuigen verplicht: minimaal twee en maximaal vier. Per partner betekent dit minimaal ��n en maximaal twee getuigen. Hun volledige namen en adressen moeten worden opgegeven bij de aangifte. Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan op een andere lokatie dan het gemeentehuis (zie hierboven onder lokatie), dan zijn zes getuigen verplicht.

Ja-woord
De aanstaande echtgenoten of partners maken hun verbintenis voor de wet officieel door het afleggen van een verklaring. Die verklaring leggen zij af ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk ligt deze verklaring vast ('ja-woord'). Bij het geregistreerd partnerschap is de vorm van deze verklaring vrij.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
De taak van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is de huwelijksvoltrekking en de partnerschapsregistratie. In beginsel kan een ieder worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Meestal wordt iemand voor een bepaald aantal jaren benoemd. De gemeente beslist of iemand tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Huwelijks- of partnerschapsakte
Van de voltrekking wordt een akte opgemaakt. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen de echtgenoten of partners en de getuigen de akte. Ook de ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de akte.

Kosten
Aan het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn kosten verbonden. Elke gemeente biedt echter op vaste tijden in de week een mogelijkheid voor het gratis sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Kerkelijk huwelijk
Pas nadat het burgerlijk huwelijk is gesloten, mag een kerkelijke inzegening of bevestiging volgen. Bij schending van deze volgorde loopt de bedienaar van de eredienst kans op een strafrechtelijke boete. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet zo. Kerkgenootschappen kunnen zelf beslissen of zij het huwelijk willen inzegenen of bevestigen. Zij zijn hiertoe dus niet verplicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken van uw woonplaats


[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends