Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoe schrijf je drie kwart miljard in cijfers?


Om drie kwart miljard in cijfers te schrijven, volg je deze stappen:

1. Schrijf eerst het getal 750.000.000 op. Dit is de volledige waarde van drie kwart miljard.

2. De komma's in dit getal geven aan hoeveel nullen er achter de eerste drie getallen moeten komen. In dit geval zijn er drie nullen na de eerste drie getallen, dus de komma moet drie plekken naar rechts worden verplaatst.

3. Het getal 750.000.000 kan worden afgekort door de komma's weg te laten en alleen de drie eerste cijfers en de laatste drie nullen te schrijven. Dit wordt dan 750.000.000 of 750 miljoen.

4. Om de hoeveelheid van drie kwart miljard nauwkeuriger te benoemen, kun je ook decimale getallen gebruiken. Bijvoorbeeld: 0,75 miljard of 0,75x10^9.

5. Als je de cijfers in woorden wilt schrijven, is het correcte antwoord 'zevenhonderdvijftig miljoen' of 'drie kwart miljard'.

Hopelijk helpt deze uitleg je om drie kwart miljard in cijfers correct te schrijven!
[vul aan] date: 10-6-2024 09:07:32

Zoek ook bij Google even verder