Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoelveel krijgt een kind van 11?


Het is moeilijk om te zeggen hoeveel geld een kind van 11 jaar krijgt, omdat dit van verschillende factoren afhangt, zoals hoeveel geld zijn ouders kunnen of willen besteden, of het kind een baan heeft, of het kind geld ontvangt voor speciale activiteiten, etc.
[vul aan] date: 21-12-2022 18:04:38

Zoek ook bij Google even verder