Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoeveel euro is 5,65eurocent?


Om te berekenen hoeveel euro 5,65 eurocent is, moeten we eerst weten hoeveel eurocent er in één euro zitten. Dit zijn er 100. Vervolgens kunnen we het aantal eurocent (5,65) delen door 100 om het bedrag in euro te krijgen. Dit komt neer op 0,0565 euro. Om dit om te zetten naar een bedrag in euro, moeten we het aantal decimalen verschuiven naar rechts en de komma plaatsen. Hierdoor wordt het antwoord 0,0565 eurocent omgezet naar 5,65 euro. Het bedrag van 5,65 eurocent is dus gelijk aan 0,0565 euro.
[vul aan] date: 27-5-2024 19:53:49

Zoek ook bij Google even verder