Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoeveel is 1span?


Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat de term "span" verschillende betekenissen heeft in verschillende situaties. In sommige situaties kan het verwijzen naar een groep van paarden, en in andere situaties kan het verwijzen naar een meeteenheid. Het is daarom belangrijk om duidelijk te maken wat je bedoelt met de term "span" wanneer je deze vraag stelt.
[vul aan] date: 18-12-2022 04:02:35

Zoek ook bij Google even verder