Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoeveel krijgen 11 jarig kind zakgeld?


Het is moeilijk om een algemeen antwoord te geven op deze vraag, omdat het bedrag dat een 11-jarig kind krijgt voor zakgeld afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het inkomen en de leeftijd van de ouders, de lokale kosten van levensonderhoud, en de verwachtingen van de ouders. Sommige ouders geven hun kinderen bijvoorbeeld een vaste som geld elke week, terwijl anderen hun kinderen een bepaald bedrag geven voor elk goed gedrag.
[vul aan] date: 17-12-2022 04:41:17

Zoek ook bij Google even verder