Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoeveel mensen bestaan er op aarde?


Er zijn op dit moment ongeveer 7,9 miljard mensen op aarde. Dit aantal verandert voortdurend omdat er elke dag mensen geboren worden en overlijden. Het is moeilijk om precies te bepalen hoeveel mensen er op aarde zijn, omdat sommige gebieden moeilijk te bereiken zijn en er geen accurate gegevens beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er ook mensen die niet geregistreerd zijn bij de overheid, waardoor ze niet worden meegenomen in de officiële tellingen. Het is echter wel duidelijk dat de wereldbevolking de afgelopen decennia sterk is gegroeid en naar verwachting zal blijven groeien in de komende jaren. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze groei en de impact die dit heeft op onze planeet en de beschikbaarheid van hulpbronnen.
[vul aan] date: 29-2-2024 10:48:48

Zoek ook bij Google even verder