Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoevel nullen heeft miljoen?


Een miljoen heeft zes nullen.
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends