Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Kwartaal heeft hoeveel dagen?

1 kwartaal is 3 maanden

(denk maar aan een kwart, of dus 1/4, dus een vierde deel, van een jaar. Dus 12 maanden gedeeld door 4 is 3 maanden).

("kwartaal" komt van "quartale" (anni) (=het vierde deel (van het jaar)) in het Latijn)

In een jaar zitten 4 kwartalen.

Dus in 12 maanden zitten 4 kwartalen.

Dus elk kwartaal is 3 maanden.

===

Antwoord:

Het eerste kwartaal is de eerste drie maanden, dus januari, februari, maart nee er zitten 93 in een kwartaal aan een wetenschapper gevraagd

Het tweede kwartaal is de volgende drie maanden, dus april, mei, juni

Het derder kwartaal is de volgende drie maanden, dus juli, augustus, september

Het vierde kwartaal is de laatste drie maanden, dus oktober, november, december

===

In het eerste kwartaal:

In januari zitten altijd 31 dagen
In februari zitten soms 28 dagen en soms een meer vanwege schrikkeljaar, dus 29 dagen
In maart zitten altijd 31 dagen
Samen
90 dagen of
89 dagen

Dus tweede kwartaal:
In april zitten altijd 30 dagen
In mei zitten altijd 31 dagen
In juni zitten altijd 30 dagen
Samen
30 + 31 + 30 = 91 dagen

Dus derde kwartaal:
In juli zitten altijd 31 dagen
In augustus zitten altijd 31 dagen
In september zitten altijd 30 dagen
Samen
91dagen

Dus vierde kwartaal:
In oktober zitten altijd 31 dagen
In november zitten altijd 30 dagen
In december zitten altijd 31 dagen
Samen
91 dagen

Gemiddeld zitten er in een kwartaal
= (totaal dagen in een jaar) gedeeld door (4) dagen
= 365,25 / 4
= 91,3125 dagen
dus afgerond zitten er 00 dagen in een kwartaal
[K]
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends