Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Op een fles onkruidverdelger staat 022649640?


Op de fles onkruidverdelger staat het registratienummer 022649640. Het registratienummer is een uniek nummer dat is toegewezen door de autoriteit voor het toezicht op de markt voor het identificeren van het product.
[vul aan] date: 11-1-2023 09:42:15

Zoek ook bij Google even verder