Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Stichting KSP?

Stichting KSP, Kongolese Stimuleringsprojecten


Stichting Kongolese Stimuleringsprojecten “KSP “ is opgericht op 1 november 1997 (kvk-nr: 24294142 te Rotterdam) en heeft als ondernemingsvorm een stichting. KSP richt zich op de kanalen via welke DR-Kongolese, andere (Afrikaanse) bevolkingsgroepen en verschillende mensen tekortkomingen voor verbeteringen van de positie van hun achterban signaleren.

Het doel van de Stichting KSP is integratie en participatie van de Kongolese af-komst in de Nederlandse samenleving.


KSP organiseert verschillende activiteiten zoals: voorlichtingsbijeenkomsten, het adviseren van de Gemeente Rotterdam en Nederlandse overheid over ver-schillende beleidsgebieden, algemeen maatschappelijke projecten en in-loopspreekuren, socio-culturele evenementen, ondersteuningen voor oprichting van Afrikaanse organisaties en bedrijven gericht op de Nederlandse samenle-ving en ontwikkeling van samenwerkingsprojecten.

KSP organiseert en ondersteund activiteiten in Nederland die van direct belang zijn voor de preventie en voorlichting om besmettingen van het HIV virus te voorkomen. De aandacht is zeer gericht op jongeren tijdens de socio-culturele activiteiten en de spreekuren.
Ook is KSP bezig met het organiseren en uitvoeren van activiteiten die direct of indirect te maken hebben met: “een bijdrage leveren op het terrein van crimi-naliteitspreventie en veiligheid om de kans op criminaliteit te verminderen en zo het veiligheidsbesef te verhogen”; kortom het verbeteren van de openbare orde.

Wat betreft de ontwikkelingssamenwerkingsprojecten, is het versterken en sti-muleren van de vriendeschapsrelatie tussen DR-Kongolezen en de Nederlander van groot belang.
KSP ondersteunt de partnersorganisaties in DR-Kongo om de medische-, men-senrechten- en onderwijssituatie, de infrastructuur en de armoedebestrijding te verbeteren.

KSP is aangesloten bij stichting Landelijke Overkoepeling van DR-Congolese Instellingen in Nederland, LOCIN.
Geschatte omvang van de doelgroep: 8.500 (Landelijk).

N. Bale, Voorzitter
B.Ngonda, Secretaris

Adres: weena 745. 3013 AL Rotterdam
Correspondentieadres: postbus 21629-3001 AP Rotterdam-Nederland
Tel/fax: 0031 (181) 68 74 74


E-Mail: kspdemocongo@hotmail.com

[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends