Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Van welke bank is de rekening BE64 9731 8372 9552?


De rekening met het nummer BE64 9731 8372 9552 behoort tot de bank met de code BE64. Dit is de Belgische bankcode, die aangeeft dat de bank in België gevestigd is. Het eerste deel van het nummer, 9731, is de bankidentificatiecode en geeft aan bij welke bank de rekening is geopend. Het tweede deel van het nummer, 8372, is de unieke code voor de specifieke rekening. Deze code is uniek voor elke individuele rekeninghouder binnen de bank. Het laatste deel van het nummer, 9552, is de controlegetal die gebruikt wordt om de juistheid van het nummer te verifiëren. Deze controlegetal wordt berekend aan de hand van een wiskundige formule die gebaseerd is op de andere nummers in de rekening.
[vul aan] date: 15-5-2024 13:23:57

Zoek ook bij Google even verder