Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Verjaring schuld creditcard?


Verjaring is de rechtsregel die bepaalt dat een schuldenaar na verloop van een bepaalde tijd (meestal 5 jaar) geen verhaal meer kan instellen tegen de schuldeiser voor het bedrag dat verschuldigd is. In het geval van een creditcard is de verjaringsperiode meestal 5 jaar. Dit betekent dat als een creditcardhouder een bedrag verschuldigd is dat langer dan 5 jaar niet is betaald, de schuldeiser geen verhaal meer kan instellen tegen de schuldenaar voor dit bedrag.
[vul aan] date: 15-5-2024 11:04:09

Zoek ook bij Google even verder