Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Waar aan kan je zien dat er armoede in spanje?


Er zijn verschillende manieren om armoede in Spanje te herkennen. Een van de meest voor de hand liggende manieren is het zien van mensen die op straat leven, in armoedige omstandigheden wonen of zelfs honger hebben. Andere tekenen van armoede in Spanje kunnen een hoog aantal werklozen, een lage levensstandaard, een hoog aantal kinderen dat buiten school blijft en een hoge mate van sociale ongelijkheid zijn.

[vul aan] date: 26-5-2023 22:13:36

Zoek ook bij Google even verder