Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is 45 door de helft?


45 delen door 2 betekent dat je het getal 45 verdeelt in twee gelijke delen. Dit wordt ook wel de helft genoemd. Om dit te doen, deel je 45 door 2 en krijg je als antwoord 22,5. Dit betekent dat als je 45 door de helft deelt, je twee delen krijgt van 22,5 elk. Dit kan visueel worden voorgesteld als een taart die in twee gelijke stukken is verdeeld. Elk stuk is dan de helft van de taart. In dit geval is elk stuk dus 22,5. Dit kan handig zijn bij het oplossen van wiskundige problemen of het verdelen van objecten in gelijke delen.
[vul aan] date: 1-3-2024 10:50:30

Zoek ook bij Google even verder