Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is Neurodivergent?


Neurodivergent is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen die een neurologische ontwikkeling of functie hebben die afwijkt van de gangbare norm. Dit kan onder andere betrekking hebben op mensen met autisme, ADHD, dyslexie, en andere neurologische variaties. Het is een inclusieve term die benadrukt dat deze verschillen geen aandoening of stoornis zijn, maar simpelweg een andere manier van denken en functioneren. Neurodivergentie is een belangrijk concept omdat het helpt om meer begrip en acceptatie te creëren voor mensen met neurologische verschillen en om hun unieke perspectieven en vaardigheden te waarderen. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat neurodivergentie niet beperkend is en dat mensen met neurologische variaties dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als ieder ander individu.
[vul aan] date: 1-3-2024 18:24:49

Zoek ook bij Google even verder