Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is de definitie van een monopolist?


Een monopolist is een bedrijf of individu dat de enige aanbieder is van een bepaald product of dienst in een markt zonder directe concurrentie. Dit betekent dat de monopolist de controle heeft over de prijs en hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden. Hierdoor heeft de monopolist een grote invloed op de markt en kan hij/zij hogere prijzen vragen dan in een markt met concurrentie mogelijk zou zijn. Een monopolist heeft ook geen druk om te innoveren of efficiënt te produceren, omdat er geen concurrentie is die hem/haar dwingt om zich te verbeteren. Dit kan leiden tot hogere prijzen en lagere kwaliteit voor consumenten. Monopolies kunnen ontstaan door natuurlijke omstandigheden (bijvoorbeeld als een bedrijf de enige is met toegang tot een grondstof) of door kunstmatige beperkingen (bijvoorbeeld door overheidsregulering). Het is belangrijk om monopolies te reguleren om ervoor te zorgen dat consumenten eerlijke prijzen en kwaliteit krijgen en om de concurrentie te bevorderen.
[vul aan] date: 29-5-2024 10:03:34

Zoek ook bij Google even verder