Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is de helft van 54?


De helft van 54 is hetzelfde als 54 gedeeld door 2. Om dit te berekenen, deel je eerst 54 door 2. Dit kun je doen door 54 te verdelen in twee gelijke groepen van 27. De helft van 54 is dus 27. Dit betekent dat als je 54 door 2 deelt, je het antwoord 27 krijgt. Dit kun je ook controleren door 27 te vermenigvuldigen met 2, wat weer 54 oplevert.
[vul aan] date: 11-6-2024 10:17:45

Zoek ook bij Google even verder