Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is het PMJU?


Buy SCTE35.com!

Met haar oprichten in 1983 is PMJU een van de oudste Marokkaanse jongeren verenigingen van Nederland. Vaal bekend als gewoonweg "Platform" bij de 2e generatie Marokkanen (30+’ers). De band van PMJU met jongeren in Marokko was in de beginjaren dan ook aanzienlijk, in de jaren ’80 organiseerde PMJU bijvoorbeeld met andere organisaties een demonstratie tegen de mensenrechtenschendingen in Marokko. Zo was PMJU politiek actief en waren zij mede van organisatoren verscheidene demonstraties of acties indirect of direct ten behoeve van Marokkaanse jongeren.

Doordat de leden van PMJU vaak een groot deel van hun jeugd in Marokko hadden doorgebracht bleef de verbondenheid in Nederland groot. Dit kwam met name naar voren bij de promotie van de Marokkaanse cultuur in het algemeen en de Amazigh (Berber) cultuur specifiek. In het pand van PMJU vonden geregeld concerten plaats, met bekende en minder bekende (vaak leden) zangers. Vaak stonden deze concerten in het teken van protest liederen met geregeld als thema de mensenrechten, cultuur of de eigen identiteit.

Na een afname van de activiteiten van PMJU midden/eind jaren ’90 heeft PMJU onder een nieuw bestuur haar doelstellingen aangepast. Het bestuur is sindsdien meer in handen van de derde generatie Marokkaanse jongeren die anders dan de tweede generatie hun hele jeugd of een groot deel ervan in Nederland hebben doorgebracht. Deze generatie Marokkaanse jongeren kijkt dan ook ietwat anders naar hun functie binnen de Utrechtse gemeenschap en meer specifiek de Marokkaanse gemeenschap.
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends