Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat levert een windmolen op?

De gemiddelde productie per nieuwe turbine is door technologische ontwikkelingen en hogere masten sterk toegenomen. Een moderne turbine van 3 MW (megawatt = 1 miljoen Watt) kan afhankelijk van de locatie per jaar wel 6.000.000 tot 7.500.000 kWh elektricteit opleveren. In Duitsland leveren prototypes van 5 MW turbines op een mast van 80 meter al meer dan 15.000.000 kWh per jaar. Een kilowattuur (kWh) is de hoeveelheid energie, geproduceerd door een generator die een uur draait met een vermogen van 1 kilowatt (kW = 1000 Watt).
De opbrengst van een windmolen hangt af van een aantal factoren:

de plek waar de turbine staat: boven open zee waait het harder dan in de buurt van de stad.
hoe lang de turbine gemiddeld draait. Een windturbine levert elektriciteit vanaf windkracht 2 bereikt zijn maximale productievermogen bij windkracht 6 en wordt teruggeschakeld bij een windkracht boven de 10, dit om overbelasting te voorkomen.
het rotoroppervlak: hoe langer de bladen, des te groter het oppervlak en hoe meer wind wordt omgezet in elektriciteit
de hoogte van de turbine: op grotere hoogte waait het harder en is de windstroom minder turbulent.:)
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends