Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Welk Nederlandse woord wordt het meest fout gespeld op internet?

Alweer een maand geleden vroegen wij ons af welk Nederlandse woord het meest fout gespeld wordt op internet. In totaal kwamen er 98 suggesties binnen. Een deel daarvan valt af: de combinatie peiler/pijler is te lastig te googelen (beide woorden bestaan), net als e(-)mail, te( )veel, ten( )slotte, zo( )veel en is waar eens bedoeld is. Ook de suggesties enigste en frikandel vielen af: beide woorden staan in Van Dale (2005).

Grammaticale fouten wilden wij buiten beschouwing laten, maar er werden er toch enkele ingezonden. Werkwoordsvervoegingen zijn in het algemeen buiten beschouwing gelaten, omdat de problematische gevallen van de context afhangen. Ook het voltooid deelwoord gebeurd is om die reden niet meegenomen in de competitie. De woorden gedeleted, gezegt, gespeelt, geverft en genoemt dongen wel mee de juiste spelling is hier niet afhankelijk van de context.

Problematisch zijn ook de ingezonden c/k-gevallen (locatie, lokaal, vakantie, actie, product, elektriciteit en insect) en de tussen-n-voorbeelden (ziele(n)poot, poeze(n)beest, harte(n)lust en miere(n)neuken), waarvan de spelling in 1995 (of eerder) veelal veranderd is. Zo was vacantie ooit wel goed. Bij de tussen-n speelt bovendien mee dat deze in de witte spelling wordt vrij gelaten. Ook typfout, kado en pers� zijn volgens de witte spelling mogelijk. Dan zijn er nog bijoux, byoux en boutique, die vaak als (deel van een) eigennaam voorkomen. De Taalprof merkte terecht al op dat eigennamen zich aan de spellingregels onttrekken. We hebben van deze woorden overigens wel geteld hoe vaak ze in welke spelling voorkomen.

Tellen?
Alle ingezonden woorden zijn op dezelfde dag (20 juli 2007) op dezelfde computer via Google.nl (pagina�s in het Nederlands) opgezocht. Van de eerste duizend treffers is vervolgens gekeken naar het aantal dubbeltellingen dit percentage is doorberekend naar het totale aantal vindplaatsen. De totalen van de goede en de foute spellingen zijn ten slotte opgeteld, en daarna is uitgerekend hoe vaak elk woord percentueel gezien fout gespeld wordt. Stampot/stamppot kwam bijvoorbeeld in totaal (na correctie) 207.595 keer voor, waarvan het 46.449 keer fout gespeld werd: 22,37%.

Resultaten
Enkele opvallende zaken: hoewel vaak geklaagd wordt over onterechte spaties (er waren maar twee concrete voorbeelden ingezonden: e-mail adres (45,26%) en call center (24,52%)), worden ook veel woordgroepen onterecht aaneengeschreven. Wij bekeken onder meer (44,58% ondermeer), maar liefst (11,86% maarliefst), van alles (24,51% vanalles), bij voorbaat (3,47% bijvoorbaat). Notoire gevallen als onmiddellijk (15,71% onmiddelijk), appartement (5,28% apartement), barbecue (27,1% barbeque), bureau (30,68% buro - maar daar zitten ook aardig wat eigennamen bij), eengezinswoning (12,9% eensgezinswoning), interview (6,68% intervieuw), occasion (2,66% occassion) en weids (39,62% wijds) ontbraken niet. Sommige hiervan worden inderdaad veelvuldig fout geschreven, bij andere �valt het mee�. De meervouden zijn overigens niet meegerekend.

Worden de ingezonden 98 woorden nu werkelijk allemaal zo vaak fout geschreven? Dat valt mee. Zes woorden worden in minder dan 1% van de gevallen fout gespeld (wanneer, bijou, internet, allochtoon en legitimatie), en eveneens zeven in meer dan 50% (behalve de hieronder genoemde ook verkeert in nieuwstaat/goede staat). 20 woorden worden door meer dan 30% van de schrijvers op internet fout geschreven. De foutpercentages van de andere woorden zijn dus steeds lager dan die 30%.

De winnaar
Welk woord wordt nu het vaakst fout gespeld? Voor de aardigheid kijken we eerst naar de absolute cijfers. Locatie werd in absolute getallen het vaakst fout geschreven (als lokatie): bijna 2,6 miljoen keer (en 6,5 miljoen keer goed). Maar omdat dit enigszins (in bijna 17% van de gevallen wordt overigens enigzins geschreven) een twijfelgeval is (het was vroeger wel juist, en kan een bewuste keuze zijn van de schrijver), noemen we ook nummer 2: seks (2,1 miljoen keer sex, 2,4 miljoen keer seks, maar ook dit kan een bewuste keuze zijn), nummer 3: producten (2 miljoen keer met een k, 3,8 miljoen keer goed, ook dit is een twijfelgeval) en e-mailadres (2 miljoen keer e-mail adres, 2,5 miljoen keer goed).

Eerlijker is het om naar de percentages te kijken, en dan komt een heel ander beeld naar voren. In de top-5 staan drie tussen-n-gevallen: ziele(n)poot (met 94,9% fout op de tweede plaats), poeze(n)beest (91,4% fout) en harte(n)lust (89,7% fout). Voor de goede orde: volgens het Groene Boekje (2005) moeten deze woorden alle m�t tussen-n worden geschreven, maar het is duidelijk dat een grote meerderheid dat niet wil of niet weet. Hartelust was bovendien tot 2006 nog juist er zitten veel treffers van voor die tijd bij. Als de spelling zonder tussen-n een bewuste keuze is, kan die moeilijk als spelfout worden gezien. Nummer 5 is ook wat discutabel: bijous, dat meestal als bijoux (of ook wel als byoux) wordt geschreven (in totaal in 88,1% van de gevallen) hierboven werd al genoemd dat de factor �eigennaam� hier een rol kan spelen. Maar de nummer 1 van de lijst is echt een onbetwiste winnaar: het voltooid deelwoord gedeletet wordt in slechts 0,35% van de gevallen (73 treffers) juist geschreven. Zo�n 12% van de schrijvers schrijft gedeleted, de overige 87% kiest voor gedelete.

[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends