Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Welke bank BE09 4693 1543 1113 ?Deze bankrekening is een Belgische IBAN (International Bank Account Number) die begint met 'BE09'. Het eerste deel, 'BE', staat voor België en is de landcode. Het volgende deel, '09', is de controlegetal en wordt gebruikt om de geldigheid van de rekening te verifiëren. Het derde deel, '4693 1543 1113', is het rekeningnummer zelf. Dit nummer is uniek voor elke individuele rekeninghouder en wordt gebruikt om transacties te identificeren. Het laatste deel, '', is het bankidentificatienummer en geeft aan bij welke bank de rekening is geopend. In dit geval is de bank niet specifiek vermeld, maar het zou een van de Belgische banken kunnen zijn, zoals BNP Paribas Fortis, ING, KBC, enzovoort.
[vul aan] date: 15-5-2024 11:50:54

Zoek ook bij Google even verder