Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Welke dorp of stad heeft als ken getal 047?


Er is geen dorp of stad dat een kengetal 047 heeft. Kengetallen zijn alleen toegewezen aan postcodes.
[vul aan] date: 20-12-2022 10:56:25

Zoek ook bij Google even verder