Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat zijn de kenmerken van het socialisme?


1. Gelijkheid: Socialisme bevordert gelijkheid in termen van economische en sociale kansen voor iedereen. 2. Collectivisme: Socialisme betekent het bevorderen van collectieve belangen boven individuele belangen. 3. Openbaar eigendom: In socialisme is de productiemiddelen eigendom van de gemeenschap. 4. Planning: Een socialistische economie wordt gereguleerd door de overheid, die plannen en beleid vormt om de economie te beheren. 5. Solidariteit: Socialisme draait om het versterken van solidariteit tussen verschillende sociale groepen. 6. Democratie: Socialisme streeft naar een democratische samenleving waarin mensen zelfbeschikking hebben.
[vul aan] date: 23-12-2022 01:10:27

Zoek ook bij Google even verder