Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoe kunnen we de idiote cyclus van generatie op generatie leven als slaven doorbreken?

(B) sinds 1863 kent nederland geen slavernij meer!
Maar naar schatting leven 100 miljoen mensen nog in een situatie waarin ze gedwongen worden tewerkgesteld...

- Importbelasting voor alle landen gelijk maken
- Onderwijs
- Gelijkheid tussen vrouwen en mannen
- Rechten van het kind erkennen
- Bevolkingsgroei afremmen
- Terugdringen corruptie
- Strengere straffen voor slavendrijvers
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends